RÄTT PRODUKTER PÅ RÄTT PLATS VID RÄTT TID TILL RÄTT PRIS

Vi tror på att i alla lägen hitta den lösning som passar våra kunder allra bäst, vare sig det gäller lösningar för datorarbete, lagring, nätverk, ljud, övervakning eller annat. Vid upphandling tittar vi på alla aspekter av det behov som finns och gör en bedömning utifrån de underlag vi samlar in. Vi gör även en uppskattning av hur framtida behov kommer att se ut för att på så sätt kunna ta lagom höjd för utveckling och expansion inom verksamheten.

Vi kan leverera allt från helt skräddarsydda lösningar där vi detaljanpassar alla delar utefter ett exakt behov till standardiserade lösningar styrda av IT- eller säkerhetspolicies framtagna tillsammans med kunden. Allt för att du som kund i slutänden ska känna dig komplett nöjd med dina nya produkter och system.

VI ARBETAR MED KÄNDA VARUMÄRKEN

I alla lägen vill Vi på WR-IT leverera kvalité. Därför väljer vi att arbeta med väletablerade varumärken. Utrustning vi installerar ska hålla hög kvalité, ha hög tillgänglighet och ska kännas trygg för slutkund. I de fall man ändå drabbas av problem eller haverier sätter vi stor vikt vid att tillverkare och leverantörer har en mycket gott fungerande support- och reklamationsinfrastruktur för att vi ska kunna hjälpa våra kunder till 100%