Nyheter

WR-IT växlar grönt

Mycket av samhällsdebatten idag cirkulerar runt diskussionen om vår miljö och vad man kan och bör göra för att bidra till förbättringar. Givetvis är det något som även vi på WR-IT funderar på.

Eftersom vi lever lite efter mottot att leverera precis den lösning våra kunder behöver har vi sedan länge en rotad vana att inte leverera mer än nödvändigt och att på så sätt belasta miljön mer än vad som krävs i form av energiåtgång, råvaror, emballage med mera. Det är en bra grund att stå på, men självklart kan man göra mycket mer än så.

Smarta val

Till att börja med kan man göra smarta val redan i planeringsfasen och se över vilken typ av utrustning som tas med i projektering och offerering. Vi försöker alltid att titta på leverantörer som arbetar aktivt med miljötänk och väljer så ofta det går utrustning med till exempel Svanenmärkning.

Vi ser även till att ta ansvar för de produkter vi byter ut. Sedan många år tar vi hand om och återvinner all utrusning som vi byter ut hos kund för att vara säkra på att all gammal elektronik återvinns på ett säkert sätt och vi delar upp detta i flera fraktioner. Vi återvinner också allt emballage som blir över efter en installation.

Att sänka sin miljöpåverkan

Vi har även börjat arbeta med att minska vår miljöpåverkan vad gäller transporter, dels av produkter, men kanske framför allt transporter av oss själva. Därför har vi börjat byta ut våra bilar mot nyare och renare alternativ och vi har idag två ladd-hybrider och även en helt elektrisk bil. Vi tycker detta är smart tänkande då vi rör oss mycket inne i stadskärnan och på så sätt minskar vårt klimatavtryck genom att minimera användandet av fossila drivmedel.

”-Vi vill även producera vår egen el för driften av våra nya el-drivna bilar. Därför planerar vi att bygga vår egen solcellsanläggning.”

Ett steg i detta är även att börja producera vår egen el via solceller. Framför allt för att kunna ladda våra bilar utan att belasta det allmänna elnätet så mycket, men även producera el till våra lokaler.

Om miljöpåverkan är något även ni funderar på, prata med oss i samband med projektering och offerering så tar vi en djupare titt på just erat projekt tillsammans!